Nowy sezon / New season

Inspiracją do powstania tego cyklu są kolejne sezony seriali, które chętnie oglądam. Pod wpływem serialu tworzę z jego fragmentów elementy, które układam w przestrzeni płótna i przekształcam je w swobodny sposób. Zmieniająca się dynamika plam i kresek ma przypominać strukturę scenariuszy, gdzie wydarzenia łączą się w najróżniejszy sposób.

Inspiration for this cycle came from new seasons of tv series I follow. While under the influence of the tv series, I create from the elements of the world depicted on the tv screen. I transfer them on canvas and modify freely. The dynamics of colors and shapes is supposed to evoke the structure of the script, with he events unfolding in various ways.