O mnie / About me

Przemysław Szydłowski
Absolwent Malarstwa oraz Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się malarstwem, edukacją artystyczną, grafiką. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu. Współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami, prowadząc warsztaty artystyczne, uczestnicząc w międzynarodowych projektach wymiany młodzieży.

A graduate of Painting and the Faculty of Artistic Education at the University of Arts in Poznań. He deals with painting, artistic education, graphics. Currently, he works as a teacher at the Youth Culture Center No. 2 in Poznań. He cooperates with associations and foundations, leading art workshops, participating in international youth exchange projects.

Wybrane wystawy / Chosen exhibitions:
Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA 2018, Rawicz 2018
Festiwal Experyment 2018, Zbąszyń 2018
Festiwal Experyment 2017, Zbąszyń 2017
Festiwal Experyment 2016, Zbąszyń 2016
„Nie miejsce” – Galeria Baszta, Zbąszyń 2016
Nie miejsce – 44. Międzynarodowy Kampus Artystyczny Fama, Świnoujście 2014,
5 o’ clock – wystawa poplenerowa w Kinie Amarant, Poznań 2014
Rozpoznawania – 43. Międzynarodowy Kampus Artystyczny Fama, Świnoujście 2013,
Reenactment – Rozbrat, Poznań 2011.

Wybrane projekty / Chosen projects:
Stowarzyszenie Rezerwat – cykl warsztatów graffiti, Poznań 2017
Ogród Łazarz – warsztaty graffiti, Poznań 2017
Festiwal Malta – warsztaty artystyczne, Poznań 2017
Festiwal Malta – warsztaty artystyczne, Poznań 2015
Międzynarodowa wymiana młodzieży, Kassel 2014,
Warsztaty dla młodzieży z Ośrodka Anastasis, Strychy 2014
Wakacjoimaginacje, MOS, Gorzów Wlkp., 2014
Warsztaty dla młodzieży z Ukrainy, MDK nr 1, Poznań 2014