Plakaty / Posters

Plakat jest dla mnie wyzwaniem, niezależnie od tego czy jest to moja wersja do filmu Spielberga czy afisz na występ zespołu tanecznego w domu kultury. W prostym przekazie, znaku chcę ująć doświadczenie jak w soczewce. Ale przede wszystkim zaintrygować, żeby odbiorca był ciekawy, co dalej?

Poster is a challenge for me. Regardless if it is my version of poster for Spielberg’s movie or poster promoting a performance of a dance group at Culture House. I want to present the gist of the experience using simple mean of communication: a sign. But most importantly I want to intrigue the viewers. Make them curious about what is next.