Remake – alternatywne plakaty filmowe

Pomysł interpretowania wielowątkowej fabuły filmu poprzez syntetyczny
w formie plakat pojawia się spontanicznie jako reakcja na to, co mnie
porusza, wstrząsa, zaciekawia. Gdy odpowiadam obrazem na te spośród
produkcji, do których mam szczególny sentyment, korzystam z własnych
„kluczy”, by rozwikłać lub podsumować przedstawioną na ekranie
historię. Zdarza się, że użycie konkretnych znaków graficznych w
oszczędnej kompozycji, jest na tyle trafne/celne, że uniwersalizuje
pewne wrażenie i staje wspólnym dla wielu odbiorców, nie tracąc przy
tym osobistego charakteru i stylu autorskiego projektu.