Ściana / The wall

Malowanie pejzaży na ścianach kryje w sobie wiele możliwości do rozwijania. Pejzaż w muralach jest często traktowany jako tło, element jakiejś całości. Zrobienie z pejzażu motywu przewodniego daje dużo swobody. Ich kształt i kadrowanie jest inspirowane krajobrazem nieba, jaki można spotkać w mieście. Często zasłania go jakiś budynek, czy też widzimy go pomiędzy budynkami. Chciałem też, aby moje działanie na ścianie było w dialogu z malarstwem sztalugowym. Wychodzę z założenia, że mural przez swoją obecność w przestrzeni publicznej powinien być dość otwartą formą plastyczną, jednocześnie dostępną dla odbiorcy. Stawiam na czyste barwy, znajomy układ, w który czasem wprowadzam jakiś „błąd”, zgrzyt. Dużo czerpię z reakcji odbiorców.

Painting landscapes on the wall opens many possibilites to evolve. Landscape in mural paintings often serves as background, just one element of a bigger picture. Making this scene the main focus gives much freedom. The shape and cropping is inspired by the landscape of the sky one can find in the city. The scenery often squuezed in between buildings or hidden behind them. I wanted my mural painting to be corresponding to easel painting. I believe that mural painting should be quite relaxed form of art, due to its presence in the public space. It should be acessile to the masses. I prefer to use clean colors, familiar arrangement/ layout into which I insert an error causing dissonance. I am also influenced by viewer’s reaction.