Śpisz? / Are you sleeping?

„Śpisz?” – to pytanie, które ma w sobie wiele funkcji… To chwila oczekiwania, nadziei, rozmowy. To moment między pełnym ruchu dniem a statyczną nocą. Za chwilę zaśniemy, ale jeszcze teraz szukamy kontaktu, aby dokończyć zaczęte sprawy albo rozpocząć nowe.

‚Are you sleeping?’- is a question with many functions. It is a moment of anticipation, hope, conversation. It is a moment between a day full of movement and a static night. We will be sleeping in a few moments, but we are still searching for connection. So that one may finnish conversations or to start a new ones.