Warsztaty / Workshops

Warsztaty są dla mnie spotkaniem. Z innymi, z sobą samym, z granicami, z możliwościami. Staram się kreować przestrzeń, gdzie jest wyzwanie, ale też swoboda. Gdzie każdy może odsłonić z siebie tyle, ile chce. Uczestnicy są zapraszani do szukania własnych rozwiązań, czy to podczas zajęć technicznych, czy z graffiti. Każda wypowiedź jest ważna, każda może być usłyszana i dostrzeżona.

Workshops are basically a meeting for me. A chance to meet others, meet oneself, meet the boundaries and possibilities. I try to create the space which challenges, but also allows for freedom. A space where everyone can reveal as much as they want to. Participants are encouraged to look for their own solutions during both, technical and graffiti workshops. Every statement is imporant, every statement can be heard and noticed.