Zawężony horyzont / Narrow horizon

Cykl obrazów, który z założenia będzie się składać z 365 obrazów konwencji pionowego pejzażu z podobnymi przejściami kolorystycznymi.
Ciężar nieba przytłacza. Kolory z jednej strony zwiastują koniec dnia, jednocześnie ich lekkie przejścia sugerują nowy początek, świt. To ziemia pozbawiona „obecności”. Pustka, która jest wyzwaniem i czeka na to, żeby ją wypełnić własnymi wyobrażeniami o przedstawionym świecie.

A series of paintings, which in principle will consist of 365 paintings of vertical landscape. Characterized by similar transition of colors. The weight of the sky is overwhelming. The colors foreshadow the end of the day,but at the same time their tone and gentle transitions suggest the new beginnig, the dawn. it is the earth without ‚the presence.’ The emptiness, the void which challenges us and waits for us to fill it with our own ideas about the depicted world.