Zawsze coś / It’s always something

Cykl obrazów Zawsze coś jest przedłużeniem cyklu Zawężony horyzont. Kompozycje w obu cyklach są podobne, jednak to, co wyróżnia Zawsze coś, to wyraźnie zaznaczone i dodane elementy „zakłócające” krajobraz. Genetycznie są one pochodną obrazu, ale odwrócenie ich, przekształcenie, powoduje pewien zgrzyt. Dosyć ciemna i gęsta atmosfera świata w obrazach skonfrontowana jest z tym, co pojawia się na powierzchni.

‚It’s always something’ is a series of paintings which are a continuation of ‚narrow horizon’ series. The composition is similar in both series. What makes ‚Zawsze cos’ stand out are the added elements, which distort/disturb the landscape. Even though those elements derivate from the painting, their inversion and transformation causes disonance. Quite dark and thick ambience of light is confronted with what appears on the surface.